Proizvodnja i promet rezervnih delova i pribora za grafičke mašine

Multus trake

Multus trake
  • Trake svih širina do 50 mm
  • Lepilica traka na toplo
  • Lepak za trake K-72