Proizvodnja i promet rezervnih delova i pribora za grafičke mašine

Noževi za pranje mašina, Rakel

Noževi za pranje mašina, Rakel
  • čelična traka
  • teflon
  • guma
  • pvc (za sve tipove mašina)